p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next


title
note
preface
intro
[1][2][3]


series I
series II
series III
series IV
series V
series VI
subjuntives
summary

 

 

 

XXI. BAISTEADH

 1. ADEIR SEAGHáN LIOM—
 2. GO RUG bean Chonchobhair páisde oidhche Dia hAoine a chuaidhthart.
 3. GO RAIBH baisteadh i dtigh Chonchobhair. Dia Domhnaigh.
 4. GUR BH' iad Seumas Ó Cuinn agus Gráinne Nic Aodha a bhí mar Cháirdeara Críost ann.
 5. Go nDEACHAIDH siad féin agus ConChobhar amach leis an pháisde
 6. Gur BAISDEADH é ag an tigh phobuil.
 7. Gasúr a BHÍ ann, agus
 8. BAISTEADH Tadhg air mar ainm.
 9. 'Sé sin aimn a athar mhóir.
 10. ADEIR Seaghán go raibh cruinniughadh mór as an bhaisdeadh.
 11. Go NDEARNADH fleadh mhór dóibhthe, agus
 12. Gur ITH siad, agus
 13. Gur ÓL siad a sáith.
 14. GO RAIBH siad ag gabháil cheíol, agus
 15. Ag déanamh grinn go dtí an meadhón-oidhche,
 16. Agus go nDEACHAIDH siad na' bhaile go meidh-reach.

XXII. —BAISTEADH LEINBH

 1. CHUAIDH mé féin agus Máire le leanbh go dtí an tseipéal.
 2. CUIEADH fá dhéin an tsagairt
 3. THáINIG an sagart.
 4. D'FHIAFRUIGH sé dhínn an gasúr nó girrseach a bhí againn.
 5. DUBHAIRT sinn gur girrseach a bhí linn.
 6. D'FHIAFRUIGH sé an t-ainm.
 7. DUBHAIRT sinn Caitlín.
 8. FUAIR sé ola agus uisge, agus
 9. LAS sé coineal.
 10. CHEISTIGH sé an leanbh.
 11. THUGAMAR freagra ar son an leinbh.
 12. LÉIGH sé oifig an bhaistidh i Laidin.
 13. THUG sé Caitlín mar aimn ar an leanbh.
 14. CHUIR sé ola ar a leanbh.
 15. DHÓIRT sé uisge ar a cheann.
 16. agus DUBHAIRT sé
 17. BAISDIM thú i n-aimn an Athar agus an Mhic agus an Spoioraid Naoimh.
 18. CHUIR sinn ar n-ainmneacha i leabhar,
 19. Agus Tháinig sinn na' bhaile.

XXIII. — PÓSADH

Coithighis ó shoin.

 1. BHÍ fonn pósta ar Pheadar Mhór.
 2. D'IARR sé a inghean ar Chonall Bhuidhe.
 3. THUG Conall a inghean tó.
 4. RINNEADH cleamhnas eatorra.
 5. GHEALL Conall sé cinn éalaigh mar spré le n-a inghin.
 6. BHÍ Peadar sásta leis sin.

  Mar sin de
 7. CHRUINNIGH siad bainis mhór.
 8. CHUAIDH siad go dtí an tigh phobuil Dia Domhnaigh.
 9. PÓSADH iad.
 10. D'FHILL siad na' bhaile arís.
 11. BHÍ dinnéir ghalánta réidh (nó ullamh) fá n-a gcoinne.
 12. D'ITH siad agus dol siad a sáith.
 13. BHÍ an Píobaire Mhór i láthair.
 14. THOISIGH siad a' damhsadh,
 15. Agus ag gabháil cheoil.
 16. BHÍ a lán grinn aca.
 17. D'FHAN siad ann sin go dtí 'n mhaidin.

XXIV. —FAIRE AGUS TÓRRADH

An tseachtmhain so chuaidh thart.

 1. FUAIR Toirdhealbhach Thuathail bás.
 2. CHRUINNIGH na comhursana isteach an oidhche sin, agus
 3. BHÍ faire ann go maidin.
 4. CHAITH siad tobac.
 5. D'ÓL siad tae.
 6. DUBHAIRT siad an Paidrín Páirteach.
 7. Lá ar n-a bhárach THáINIG dream eile.
 8. SHUIDH siad ag faire an oidhche sin arís.
 9. Ar an óirthir BHÍ tórradh ann.
 10. CUIREADH Toirdhealbhach isteach 'sa comhra.
 11. DRUIDEADH síos an clár air.
 12. D'IOMCHUIR na comhursana an coppan go dtí an roilig
 13. THáINIG an sagart.
 14. DUBHAIRT sé na paidreacha.
 15. BHEANNUIGH sé an chré.
 16. CUIREADH an comhra 'san uaigh.
 17. CUIREADH an chréafóg air, agus
 18. B'É sin deireadh Toirdhealbhaigh ar an tsaoghal seo.

XXV. —TÉIDHMÍS GO DTÍ AN t-OIREACHTAS

Arsa Conchobhar liom féin—

 1. TÉIDHMÍS go dtí an t-Oireachtas,
 2. 'Sé sin le rábh—
 3. ÉIRIGHMÍS go luath (nó go moch).
 4. SIUBHLAMAOIS go port an bhótheir iarainn.
 5. CEANNUIGHMÍS cloicheada.
 6. TÉIDHMÍS ar an traen.
 7. BÍODH toit againn 'sa traen,
 8. Agus BÍMÍS go sásta go dtí go
 9. SROICFIMÍD Baile-áta Cliath.
 10. TUIRLINGIMÍS ag Sráid Amien.
 11. BÍODH béile bídh againn.
 12. ÓLAMAOIS goine leanna.
 13. SIUBHLAIMAOIS linn go dtí 'n Rotunda,
 14. Agus FEICIMÍS an t-Oireachtas.

XXVI. —TÉIDHMÍD GO DTÍ AN t-AMHARCLANN.

 1. ARSA Máire liom féin:
 2. TÉIDHMÍS go dtí an t-amharclann.
 3. ARSA mise, TáIM sásta. Mar sin de,
 4. CÓIRIGHMÍD sinn féin.
 5. CUIRIMÍD orainn ar hataí agus an gcótaí.
 6. FáGAMAOID an teach.
 7. SIUBHLAIMAOID síos an tsráid.
 8. TÉIDHMÍD ar an gcarbad choitchoinn.
 9. SROICHEAMAOID an chathair.
 10. TUIRLINGMÍD d'n charbad.
 11. CEANNUIGHMÍD clicheada.
 12. SIUBHLAIMAOID isteach, 'san amharclann.
 13. SUIDHMÍD síos ar shuidheachán.
 14. ÉISTIMÍD leis an gceól.
 15. FEUCHAMAOID ar an dráma.
 16. GHNÍMÍD gáire leis an ngreann.
 17. Agus nuair ATá an drána críochnuighthe
 18. FáGAMAOID an t-amharclann, agus
 19. FILLIMÍD na' bhaile.

XXVII. —RACHAINN AG IASGAIREACHT

 1. Tráth BHÍOS in mo Bhrian Óg.
 2. BHÍNN ag eitheamh le lá fliuch
 3. A DÉANFADH tuile ins an abhainn.
 4. Go RACHAINN ag iargaireacht, 'sé sin le rábh:
 5. GHEIBHINN slat iargaireachta agus dorugha.
 6. CHEANGLAINN dá dhubhán ar an dorugha.
 7. CHUARTUIGHINN cuiteagoa (nó cnumha) mar baoite.
 8. CUIRINN cuiteag ar ghach dubhán.
 9. THÉIDHÉADH Seaghán Thoirdhealbhaigh liom ag iargaireacht.
 10. THÉIDHMÍS go dtí abhainn.
 11. SHEASAMAOIS ar bhruach na haibhne.
 12. CHAITHIMÍS na dubháin isteach 'san uisge.
 13. THIGEADH breac ag cogaint na gcnumh.
 14. MHOTHUIGHINN an breac ag tarraint ar an dorugha.
 15. THARRAINGINN an tslat.
 16. THÓGAINN an breac amach ar an mbruach.
 17. CHUIRINN an breac ar ghad.
 18. Nuair BHÉADH lán gaid breac gaibhte agam
 19. D'FHILLINN na' bhaile.

XXVIII. — AG BUAINT SEAMRÓG TRáTHNÓNA DIA SATHAIRN

 1. GHLUAIS mé féin is mo chéile ag buaint seamróg.
 2. SHIUBHLAMAR linn gur casadh dhúinn páirc ghlas.
 3. CHUADHMAR isteach innti.
 4. CHUARTIGHEAMAR seamróga.
 5. BHÍODAR ag fás go tiugh.
 6. BHUAIMEAMAR beart aca.
 7. D'FHILLEAMAR na' bhaile arís.
 8. DO PHIOCAMAR (nó thoghamar) na seamróga a b'fhearr.
 9. CHUIREAMAR i mbocraidh iad.
 10. CHLÚDAIGHEAMAR na bocsaí le páipéar.
 11. SGRíOBHAMAR seoladh ar ghach ceann aca.
 12. SUGAMAR go dtí tigh an phuist iad.
 13. CHUIREAMAR na bocsaí tar lear go dtí cáird fá choinne Lá Féile Phádraig.
 14. SHROICHEADAR na cáirde sin gan mhoill.

XXIX. —AG DUL AG OBAIR (1).

 1. EIRIGHEANN Seaghán ar maidin.
 2. CHUIREANN sé air a chuid éadaigh.
 3. DEIR sé a chuid urnaighthe.
 4. ITHEANN sé a bhreadfasta.
 5. BEIREANN sé leis spáid (nó rán).
 6. TÉIDHEANN sé go dtí Seumas Mór ag obair.
 7. ÓRDUIGHEANN Seumas dó dhul a bhuaint phréataí.
 8. SIUBHLAINN sé go dtí an duibhreann (nó gort).
 9. BUAINEANN sé préataí rith an lae.
 10. GHNÍ sé an rud ceudna an arna lá.
 11. GHNI sé an rud ceudna ar feadh seachmhaine.
 12. I n-a dhiardh sin CUIREANN Seumas é ag cóiriughadh an tighe.
 13. CÓIRIGHEANN sé an teach, agus
 14. BUAILEANN sé arbhar, agus
 15. BUAILEANN sé maistreadh.
 16. GHNÍ sé mórán timthireachta fá'n tigh.

XXX. — AG DUL AG OBAIR (2)

 1. Tá Máire 'na cailín aimsire.
 2. ÉIRIGHEANN sí ar maidin go luath (nó go moch).
 3. CUIREANN sí síos teine
 4. GHNÍ sí an breacfasta.
 5. NIGHEANN sí na soithighe, agus
 6. GLANANN sí an teach.
 7. BLIGHEANN sí na ba.
 8. SGAOILEANN sí na ba amach 'na páirce.
 9. TUGANN sí bainne do na gamhnaibh.
 10. TUGANN sí a gcuid bídh do na mucaibh agus do na cearcaibh.
 11. BEIREANN sí isteach uisge agus móin.
 12. CUIREANN sí tuilleadh móna ar an teinidh.
 13. DÉANANN sí an dínnéir.
 14. GLANANN sí an clár agus an teach arís.
 15. SGUABHANN sí an teach.
 16. BUAILEANN sí maistreadh, agus
 17. TÓGANN sí an t-im.
 18. Nuair BHÍOS gach uile rud déanta aici
 19. TÉIDHEANN sí dho luighe, agus
 20. Codlann sí go ráimh go maidin.

 

 

 

contact me!
teaching irish - macGinley - 1902
©2008 phouka.com