p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next


title
note
preface
intro
[1][2][3]


series I
series II
series III
series IV
series V
series VI
subjuntives
summary

 

 

 

XI. — DIEIRIM URNAIGHTHE NA MAIDNE

 1. Nuair ÉIRIGHIM ar maidin
 2. DEIRIM mo chuid urnaighthe, 'sé sin le rádh —
 3. FEACAIM no ghlúna
 4. COISREACAIM mé féin
 5. DEIRIM an Phaidir
 6. DIERIM a' t-Abhe Máiria
 7. DEIRIM Gníomh Creidimh
 8. OFFRáILIM mé féin, agus mo chuid gníomh do Dhia
 9. IARRAIM cabhair Dé
 10. DEIRIM Paidir agus Abhe Máiria ar anamnaibh na marbh
 11. GUIDHIM GRáSTA DÉ fá choinne mo charad agus mo dhaoine muinteardha
 12. COISREACAIM mé féin arís
 13. CRÍOCHNUIGHIM mo urnaighe
 14. ÉRIGHIM in mo sheasamh arís

XII:— URNAIGHE AN TIGHEARNA

 1. Ar nAthair ATá ar neamh
 2. GO NAOMHTAR d'ainm
 3. GO dTIGIDH do ríoghacht
 4. GO n'DÉANTAR do thoil ar an talamh
 5. Mar GHNÍTHEAR ar neamh
 6. Ar n-arán laetheamhail TABHAIR dúinn indiú
 7. Agus maith dhúinn ar bhfiacha, mar
 8. MHAITHIMÍD d'ar bhféicheamhnaidh féin
 9. Agus NA LÉIG sinn i gcathughadh
 10. ACHT SAOR sinn ó olc. Amén.

XIII. —FáILTE AN AINGIL

 1. Dia do bheatha, a Mhuire, ATá lán do ghráta:
 2. Tá 'n Tighearna leat (nó maille leat);
 3. IS beannuighthe tú tar na mnáibh, agus
 4. IS beannuighthe toradh do bhronn, Íora.
 5. A Naomh Mhuire, a Mhátair Dé,
 6. GUIDH orainne, na peacaigh, anois agus ar uair ar mbáir. Amén

XIV. —TÉIDHMÍS 'UN AIFRINN

 1. DI DOMHNAIGH seo chugainn
 2. ÉIRIGHMÍS go luat (nó go moch)
 3. SIUBHLAMAOIS go dtí an traen
 4. FáGHAMAOIS cloicheada (tichéada)
 5. TÉIDHMÍS go leighirceánnain.
 6. FáGAMAOIS an traen
 7. SUIBHLAMAOIS suas an tsráid
 8. GO SROICHIMÍD an t-árd-Teampall
 9. TÉIDHMÍS isteach ann.
 10. CROCHAMAOIS ar hataí i náirde.
 11. FEACAMAOIS ar nglúna.
 12. COISREACAMAOIS sinn féin
 13. ABRAMAOIS ar gcuid urnaighe.
 14. ÉISTIMÍS an t-aifreann
 15. ÉISTIMÍS an treanmóir
 16. ABRAMAOIS na hurnaighthe beaga.
 17. TIGIMÍS amach aríst, agus
 18. FILLIMÍS na' bhaile.

XV. —MAR RACHAINN 'UN AIFRINN DIA DOMNHAIGH

 1. D'ÉIREOCHAINN ar maidin, agus
 2. CHUIRFINN síos teine, agus
 3. SGUABFAINN an teach.
 4. BHRUITHFINN dórnán préataí.
 5. DHÉANFAINN iad a shioltadh nó a thaomadh.
 6. CHUIRFINN síos an coire fá choinne braon tae a dhéanadh.
 7. GHÉOBHAINN an pota-tae agus chuirfinn uisge te ann.
 8. CHUIRFINN cúpla sponóg tae isteach agus go leór uisge.
 9. CHUIRFINN an tae amach i mbólaibh, agus
 10. CHUIRFINN siúcra agus auchdar air.
 11. THIUBHRAINN (=bhéarfainn) liom arán, agus
 12. GHEARRFAINN é le sgian.
 13. GEOBHAINN biota ime agus
 14. D'FHUIGFINN faoibhthe (fúta) é.
 15. CHÍORFAINN mo cheann, agus
 16. NIGHFINN m'aghaidh.
 17. CHUIRFINN orm mo chuid bróg Domhnaigh.
 18. CHUIRFINN orm mo chui éadaigh, agus
 19. RACHAINN 'un aifrinn.
 20. SHUIDHFINN ós coinne na haltóra, agus
 21. DEARFAINN mo chuid urnaighthe.

XVI. —NIGHIM AN LEANBH BEAG

 1. LÍONAIM soitheach le bog-uisge.
 2. FáGHAIM an soitheach síos ar an urlár.
 3. FáGHAIM gallúnach agus éadach.
 4. BEIRIM ar an leanbh.
 5. SUIDHIM ar chathaoir ísil leis an leanbh.
 6. SÍNIM an leanbh ar mo ghlúin.
 7. SáITHIM an leanbh beag isteach 'san uisge,
 8. TÓGAIM uisge in mo láimh agus fliuchaim an leanbh go léis.
 9. CUIMILIM an leanbh le gallúnach.
 10. NIGHIM an gallúnach de'n leanbh.
 11. TUMAIM an leanbh beag 'san uisge arís.
 12. TÓGAIM an leanbh ar an uisge.
 13. COITHEANN sé a cheann agus a lámha.
 14. RITHEANN an t-uisge dhe.
 15. TÓGHAIM an t-éadach agus CUIMILIM an leanbh leis.
 16. TRIOMUIGHIM an leanbh go léir.
 17. Tá AN LEANBH glan, nighte, agus tirm.
 18. PÓGAIM mo leanbh bán.

XVII. — MAR NIGHFINN AN LEANBH

Dá mBéadh leanbh le nighe agam.

 1. GHEOBHAINN sópa agus spuins.
 2. GHEOBHAINN éadach le n-a thriomughadh.
 3. NIGHFINN a cheann, agus
 4. CHUIRFINN isteach 'san uisge é, agus
 5. NIGHFINN síos é.
 6. THOGFAINN amach as an uisge é.
 7. THRIOMÓCHAINN é nuair bhéadh sé nighte.
 8. CHUIRFINN Iéine air ann sin.
 9. Agus ann sin CHUIRFINN fáísgtheóir air.
 10. CHUIRFINN air an chuid eile de na ciertleachaidh.
 11. CHUIRFINN cóta nó mainte air, agus
 12. CHOIREÓCHAINN é go galánta.

XVIII. —AG BLEAGHAN BÓ

arsa mise le Brighid, "Goidé mar bhlighfeá na ba?" "Atá," arsa Brighid.

 1. BHÉARFAINN liom canna agus pigín, agus
 2. RACHAINN amach 'na boithighe.
 3. D'FHUIGFINN an canna amach as mo láimh.
 4. THÓGFAINN an stól, agus
 5. SHUIDHFINN air faoi 'n bhoin.
 6. RACHAINN a bhleagha ann sin le mo dhá láimh.
 7. Nuair BHÉADH sí blighte agam,
 8. BHÉARFAINN an bainne isteach 'un tighe.
 9. BHÉARFAINN liom an siolthán, agus
 10. DHÉANFAINN an bainne a shiolthughadh.

XIX. —ÓRDUGHAD LE TABHAIRT DO SHEAGHáN

 1. ÉIRIGHEADH Seaghán ar maidin.
 2. CUIREADH sé air a chuid éadaigh.
 3. FAGHADH sé a bhreacfasta.
 4. GLACADH sé bata i n-a láimh.
 5. SGAOILEADH sé amach Maoiligh.
 6. TIOMáMEADH sé 'un aonaigh i.
 7. DÍOLADH sé í.
 8. Má'S FÉIDIR leis é,
 9. Ná GLACADH sé níos lugha uirri 'ná deich bpúnta, acht
 10. Ná FILLEADH sé 'na bhaile leithi
 11. Má GHEIDH sé an méid sin.
 12. CEANNUIGHEADH sé mála min bhurdhe
 13. Agus máilín plúir.
 14. CUIREADH sé an mhin ar chairt Phadí Órighde,
 15. agus BÍODH sé 'sa bhaile roimh an oidhche.

XX. —MAR DÉANTAR CONNRADH AR AN AONACH

 1. BEIRTEAR amach dó mhochuis.
 2. TIOMáINTEAR go cúramach í.
 3. SIBHALTAR go sochar léithe.
 4. SROICHTEAR an t-aonach fá mheadhón-lae.
 5. CEAPTAR an bhó isteach i lár an aonaigh.
 6. Má IARRTAR fiche púnta ar an bhoin,
 7. TAIRGTHEAR búig púnta deug uirri.
 8. Ann sin SGOITTHEAR an deithbhir.
 9. BUAILTEAR basa air, agus
 10. DÉANTAR conradh dhe.
 11. DÍOLDAR ar an mboin, agus
 12. ÓLTAR beoch mar gheall ar an gconnradh.

 

 

contact me!
teaching irish - macGinley - 1902
©2008 phouka.com