p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
next


title
note
preface
intro
[1][2][3]


series I
series II
series III
series IV
series V
series VI
subjuntives
summary

 

 

 

I.— EIRIGHIM AR MAIDIN.

 1. MUSGHLAIM ar maidin
 2. FOSGLAIM mo shúile
 3. EIRIGHIM in mo shuibhe
 4. CUIRIM orm mo churd éadaigh.
 5. MIGHIM mo lámha agus m'aghadh
 6. CIARAIM mo cheann.
 7. DEARCAIM' sa' sgáthán
 8. TUIRLINGIM na staidhrí
 9. SUIBHLAIM ISTEACH 'sa phárlús
 10. SUIDHIM SÍOS ag an gclár
 11. CAITHIM mo cheudphroinn
 12. CUIRIM ORM mo hata
 13. FáGAIM an teach
 14. BUAILIM síos an tsráid
 15. GABHAIM i gcionn oibre

II. —SIUBHLAIM SÍOS AN BÓTHAR

 1. CUIRIM ORM mo bhairreud
 2. GHEIDHIM mo bhata
 3. FOSGLAIM an doras
 4. GABHAIM amach ar an doras
 5. DEARCAIM ar an spéir
 6. DEARCAIM soir agus siar.
 7. CHÍM go bhfuil an aimsear go maith
 8. agus SIUBHLAIM síos an bóthar

III. — DEARGAIM MO PHÍOPA

 1. CUIRIM mo lámh in mo phóca
 2. BEIRIM AMACH mo phíópa
 3. GHEIBHIM tobac
 4. GHEIBHIM sgian
 5. GEARRAIM an tabc
 6. SUAITHIM an toba
 7. LÍONAIM mo phíopa
 8. GHEIBHIM bocsa lasóg
 9. BUAILIM lasóg
 10. DEARGAIM mo phíopa, agus
 11. CAITHIM toit.

IV. — GLANANN NÓRA AN TEACH

i n-diardh am-bhreadfata:—

 1. CÓIRIGHEANN Nóra na leapthacha
 2. GLANANN sí AMACH na seomraí leaptha
 3. SGUABANN sí na hurláir
 4. NIGHEANN sí na soithighe
 5. NIGHEANN sí urlár na cisteanaighe
 6. GLANANN sí na fuinneaoga
 7. CUIREANN sí an trusgán tighe i n-órdughadh
 8. BEIREANN sí ISTEACH uisge
 9. CUIREANN sí móin ar an teindidh
 10. SOCRUIGHEANN sí a stól cois na teineadh, agus
 11. SUIDHEANN só SÍOS a' sníomh.

V. —ÓLAIM MO CHUID BROCHáIN

 1. GHNÍ MáIRE brochán réidh damh
 2. CUIREANN sí AMACH i mbóla é
 3. CUIRIM siúcra agus im agus bainne ann
 4. MEASGAIM tré n-a chéile é
 5. BEIRIM LIOM é cois na teineadh
 6. ÓLAIM bolgam de'n bhrochán
 7. TAITNIGHEANN sé go maith liom
 8. ÓLAIM no sháith de
 9. FáGAIM an fuighleach in mo dhiardh
 10. cuirim an bóla ar air ar an gclár.

VI. —CUIREANN MEADHBHA SÍOS PRÉATAÍ Fá CHOINNE NA DÍNNÉIRE

 1. BUAINEANN Meadhbha préataí nuadha
 2. IOMCHUIREANN sí na' bhaile iad i gcliabh
 3. LÍONANN sí amach i dtobán iad
 4. CUIREANN sí uisge 'sa' tobán
 5. NIGHEANN sí na préataí
 6. CUIREANN sí SÍOS pota uisge ague
 7. Nuair GHUILEAS an t-uisge
 8. TÓGANN sí na préataí in a lámhaibh, agus
 9. CAITHEANN sí ÍSTEACH 'sa' phota id
 10. FáGANN sí ag guil iad go cionn leathuaire
 11. Nuair ATá na préataí bruithte
 12. TÓGANN Meadhbha an pota
 13. TAOMANN sí an t-uisge de a préataídh
 14. LÍONANN sí na préataí amach ar losaid
 15. FáGANN sí an losaid ar an chlár fá choinne na dinnéire.

VII. —ÓLAIM MO CHUID TAE

 1. TIGIM na' baile trathnóna
 2. BUAINIM DÍOM mo hata agus mo chóta mór
 3. SUIDHIM SÍOS cois na teineadh
 4. LEIGHIM no sgiste
 5. SUIDHIM ISTEACH chuig an chlár
 6. LÍONANN MáIRE amach cupán tae damh.
 7. CUIRIM siúcra agus uachdar sa' tae
 8. GHNÍM ceapaire d'arán agus d'im
 9. CUIRIM milseán air
 10. ITHIM an ceapaire
 11. ÓLAIM an tae
 12. GHEIBHIM ceapaire eile
 13. GHEIBHIM cupán eile tae
 14. CAITHIM an bheirt aca
 15. ITHIM mo sháith
 16. Nuair ATá go laor ithte agam
 17. TUGAIM áltughad do Dhia
 18. TIONNTUIGHIM thart chuig an teinidh
 19. agus TáIM go sásta

VIII. — RINN GRáINNE AN BROCHáN ARÉIR

 1. CHUIR Gráinne síos pota
 2. Nuair BHÍ an t-uisge ag guil
 3. FUAIR sí mias mine
 4. THÓG sí clár an phota
 5. THÓG sí crág mine
 6. LEIG sí do'n mhin siolthadh thríd a meura isteach 'sa pota
 7. MHEASG sí an mhin thríd an uisge le maide
 8. CHUIR sí isteach crág eile agus grág eile
 9. MHEASG sí arís é
 10. LEIG sí dó guil
 11. Nuair BHÍ an brochán bruithte
 12. THOG sí an pota, augs
 13. LÍON sí an brochán amach ar mhéis
 14. LEIG sí dhó fuaradh
 15. CHUIR sí an mhias ar an gclár
 16. SHIUDH na fir thart fá'n gclár
 17. THUG Gráinne gainne dóibhthe, agus
 18. D'ith siad a suipéar.

IX. —AG IMIRT CHáRTAI

 1. BI ceathrar againn ann.
 2. FUARAMAR fuireann chárta
 3. SHUIDHEAMAR síos ag clár
 4. LASADH coinneál dúinn
 5. CHUIREAMAR amach ar gcuid airgid
 6. THOISIGHEAMAR ag imirt

  'Sé sin le rádh—
 7. RANN Domhnall na cárta
 8. D'IMIR mise an t-aon dhe mhmath
 9. CHAR BHUAIL éinneach é
 10. agus FHAIR mé an cluithche
 11. DHÍOL an triúr pighinn a' fear dath
 12. D'IMREAMAR cluithche eile
 13. SHUIDHEAMAR i gcionn na gcártaí go dtí 'n deich a chlog
 14. BHÍ ocht bpighne deug buainte agam-sa an uair sin
 15. D'FHáGAMAR na cártaí i dtaisgidh
 16. Agus D'IMTHIGHEAMAR LINN 'na bhaile.

X. — RACHAIDH MÉ DHO LUIGHE

 1. Tá codladh ag teacht orm, agus mar sin de
 2. RACHAIDH mé dho luighe; 'sé sin le rádh:—
 3. BUAMFIDH mé díom mo bhróga
 4. DÉARFAIDH mé mo churd urnaighthe
 5. LASFARDH mé mo choinneal
 6. RACHAIDH mé 'un mo sheomra leaptha
 7. BUAMFIDH mé díom mo chóta
 8. NIGHFIDH mé mo lámha
 9. GHEOBHAIDH mé tubháille
 10. TRIOMÓCHAIDH mé mo lámha
 11. BUAMFIDH mé díom mo churd éadaigh
 12. CUIRFIDH mé orm mo léine leaptha
 13. RACHAIDH mé isteach 'sa leabardh
 14. LUIGHFIDH mé síos ins an leabardh
 15. TARRAMGEOCHAIDH mé an t-éadach leapta tharm
 16. SÍNFIDH mé mé go sásta
 17. Agus RACHAIDH mé dho chodladh

 

 

contact me!
teaching irish - macGinley - 1902
©2008 phouka.com