Irish Gaelic: Prepositions
p h o u k a   h o m e i r i s h   l e s s o n s   h o m e
 


Contents:
Intro
Dialects
Writing
Vowels
Broad/Slender
Lenition/Eclipsis
Names
Family
Numbers
Articles
Pronouns
Bi (is)
Poss. Pronouns
Grammar
Questions
Genetive
Imperative
Adjectives
Prepositions
Verb Classes

 

 

sec_title

Many of the prepositions have combination forms with the common pronouns. There are prepositional pronouns, special combined forms of prepositions and pronouns that should be used.

  singular plural
  1st
(me)
2nd
(you)
3rd
(he, it / she)
1st
(us)
2nd
(you-all)
3rd
(them)
ag (at) agam agat aige
aici
againn agaibh acu
ar (on) orm ort air
uirthi
orainn oraibh orthu
as (from) asam asat as
aisti
asainn asaibh astu
chuig (to) chugam chugat chuige
chuici
chugainn chugaibh chucu
de (off) diom diot de
di
dinn dibh diobh
do (to/for) dohm duit
di
dúinn daoibh dóibh
faoi (under) fúm fút faoi
fúithi
fúinn fúibh fútha
i (in) ionam ionat ann
inti
ionainn ionaibh iontu
le (with) liom leat leis
léi
linn libh leo
ó (from) uaim uait uaidh
uathi
uiann uaibh uathu
trí (through) tríom tríot tríd
tríthi
trínn tríbh tríothu
um (around) uman umat uime
uimpi
umainn umaibh umpu
roimh (before) romhan romhat roimhe
roimpi
romhainn romhaibh rompu
thar (over) tharam tharat thairis thairainn thariabh tharstu
idir (between) idir mé idir tú idir é
idir í
eadrainn eadraibh eatarthu

Prepositions can cause some changes to words that follow them.

  words beginning with
a consonant
words beginning with
a vowel
ag (at) no change no change
ar (on) lenition (not l, n, r) no change
as (from) no change no change
chuig (to) no change no change
do (to, for) lenition (not l, n, r) becomes d'
go (to) no change adds h-
go dti (to) no change no change
i/in (in) urú (not l, m, n, r, s) no change
le (with) no change adds h-
ó (from) lenition (not l, n, r) no change

When these prepositions are used with the singular article 'an', some of them can change to combined forms, such as:

do + an dan (to the, for the)
i + an sa (in the), used before consonants
in + an san (in the), used before vowels
le + an leis an (with the)
ó + an ón (from the)

Finally, when used with the plural article 'na', there are a few combined forms

i + na sna (in the)
le + na leis na (with the)

:

 

contact me!
Irish gaelic - Notes from a beginner
©2008 phouka.com