Learning Home

 


 

 


Ceacht 2 – Lesson 2

I. Verbs

A. Convert the following sentences to negatives.

 1. Tá timpiste ann.
 2. Tá cóta ansiúd
 3. Deir sé go bhfuil muid sásta.
 4. Tá daoine agus tithe anseo.
 5. An bhfuil teach eile ann anois?
 6. Táthar sásta anois.
 7. Tá Cáit ann freisin agus tá sí sásta.
 8. An bhfuil múinteoir ansin?
 9. Deir sé go bhfuil fir agus gasúir ann freisin.

B. Convert the following to questions.

 1. Tá siad ann anois.
 2. Níltear sásta.
 3. Níl duine ar bith anseo.
 4. Tá Bríd agus Máirtín ansiúd.
 5. Tá teach agus rudaí eile ann.
 6. Níl múinteoir ná gasúir ar bith ann.
 7. Tá bord ann, agus cupán.
 8. Táthar anseo anois.
 9. Níl siadsan sásta ach a oiread.

C. Convert the following to indirect speech.

Sample? Tá sé sásta--> Deir sé go bhfuil sé sásta.

 1. Tá lampa ansiúd.
 2. Tá sise anseo, ach tá seisean ansin.
 3. Níl duine ar bith anseo anois.
 4. Tá boird agus rudaí eile anseo.
 5. Táthar ansin.
 6. Níl muide ná sibhse sásta.
 7. Tá múinteoirí eile sásta.
 8. Tá teach anseo, ach níl doras ann.
 9. Tá cupáin anseo freisin.
 10. Níl cóta ansin agus níl gasúir ann ach a oiread.

II. Ann.

Add ann to the sentences where it is needed. It is not necessary in every sentence. Where ann is not required, just add appropriate punctuation.

 1. Tá mise anseo ach an bhfuil sise
 2. Tá bord anseo, ach níl cupán
 3. An bhfuil duine eile sásta
 4. Níl rud ar bith anois
 5. Deir siad nach bhfuil Bríd ná Máirtín anseo
 6. Níl lampa anseo ach tá cóta
 7. Níltear sásta ach a oiread
 8. Tá Bríd anseo agus tá sí sásta
 9. Tá múinteoirí anseo ach níl duine eile
 10. Deir Cáit nach bhfuil Máirtín ná duine ar bith

III. Vocabulary.

Fill in the blanks with an appropriate word. (There may be more than one possibility)

 1. Tá mise agus Bríd anseo agus _________ muid sásta.
 2. Ta sibhse anseo ach __________ duine ar bith eile ann.
 3. _____ bhfuil duine eile sásta?
 4. Tá timpiste ann, agus níl duine ar _______ sásta.
 5. Deir siad _______ bhfuil gasúir _________ freisin.
 6. Nach __________ cupán ansin?
 7. Níl mise sásta, ach ____ bhfuil ________ sásta?
 8. Tá Máirtín anseo agus deir _________ go bhfuil sé sásta.
 9. Níl muide sásta agus níl Cáit sasta ______ a oiread.
 10. An bhfuil múinteoir _______ bith anseo?
Lesson 1

Nancy Stenson's Workbooks - Learning Irish

Lesson 3